Merhaba Arkadaşlar;
Yazı dizimize BI Demolarından PerformancePoint Dashboard ile devam ediyoruz.

İlk olarak Bı Center sayfamızda yer alan Dashboard bölümünü açalım.
bi_part_14_01
Üst barda yer alan PERFORMANCEPOINT tabını açalım ve Dashboard Designer butonuna basalım
bi_part_14_02
Dashboard Designer programımız aşağıdaki gibidir.
bi_part_14_03
Data Connections bölümü üzerinde sağ tıklayıp New Connection diyelim ve bağlantı çeşidi olarak Analysis Services’ı seçelim.
bi_part_14_04
Aşağıdaki şekilde bağlantımızı tanımlayalım.
bi_part_14_05
Properties kısmında bağnatımıza isim verelim.
bi_part_14_06
Time kısmını aşağıdaki görsellerdeki gibi düzenleyelim.
bi_part_14_77
bi_part_14_08
Bağlantımızın üzerinde sağ tıklayıp Save diyelim.
bi_part_14_09
PerformancePoint Content üzerinde sağ tıklayıp sırasıyla New\Filter seçeneğini seçelim.
bi_part_14_10
Filter Template olarak Time Intelligance’ı seçelim.
bi_part_14_16
Data Source olarak AdventureWorks’u seçelim.
bi_part_14_11
bi_part_14_12
Enter Time Formula kısmını aşağıdaki görseldeki gibi dolduralım.
bi_part_14_13
Display Method olarak Multi-Select Tree seçelim.
bi_part_14_20
Filter’ı oluşturduktan sonra sağ tıklayıp Properties kısmına geçelim.
bi_part_14_14
Name olarak Date ismini verelim. Display Folder olarak Retail\Filter yazalım.
bi_part_14_15
Filter üzerine sağ tıklayıp Save diyelim.
bi_part_14_14
Yeni bir filter ekleyelim. Template olarak Member Selection’ı seçelim.
bi_part_14_16
Filter Dimension olarak, aşağıdaki görseldeki gibi Sales Territory’i seçelim.
bi_part_14_17
Filter Members olarak All Sales Territorities’i seçip ardından sağ tıklayıp Select All Decendants’ı seçelim.
bi_part_14_18
Select Members kısmı aşağıdaki gibi olacaktır.bi_part_14_19
Display Method Multi-Select Tree olarak seçilecektir.
bi_part_14_20
Properties kısmında Name olarak Sales Territory yazalım. Display Folder olarak Retail\Filter yazalım.
bi_part_14_21
İlgili Filterımız üzerinde sağ tıklayıp Save diyelim.
bi_part_14_22
Workspace Browser’ımız aşağıdaki gibi olacaktır.
bi_part_14_23
Retail Klasörü üzerinde sağ tıklayıp sırasıyla New\report Sçeneğini seçelim.
bi_part_14_24
Template olarak Analytic Grid seçelim.
bi_part_14_25
Sağ taraftaki Details kısmından ilgili alanları gerekli yerlere yerleştirelim;

 • Columns kısmına Measures bölümünden
  • Sales Amount
  • Gross Profit
  • Gross Profit Margin
  • Order Quantity
  • Average Sales Amount
 • Rows kısmına Dimensions\Product bölümünden
  • Categories
 • Background kısmına Dimensions kısmına
  • Date\Fiscal
  • Sales Territory\Sales Territory

bi_part_14_26
bi_part_14_27
bi_part_14_28
Sonuç olarak aşağıdaki raporu alıyor olmamız lazım.
bi_part_14_29
Raporumuzun Properties kısmında İsim olarak Sales Summary yazalım ve Display Folder olarak Retail\Reports yazalım. Ardından Raporumuzu kaydedelim.
bi_part_14_30
Yeni bir rapor oluşturalım ama bu sefer Template olarak Analytic Chart’ı seçelim
bi_part_14_31
bi_part_14_32
Sonuç oalrak aşağıdaki görüntüyü elde etmemiz gerekiyor. gerekli olan alanlar ise aşağıdaki gibidir.
bi_part_14_34
bi_part_14_35
bi_part_14_36
Select Members kısmında aşağıdaki gibi seçelim.
bi_part_14_33
bi_part_14_37
bi_part_14_38
Properties kısmına geçip isim olarak Product Category Sales adını verelim ve Display folder olarak Retail\Reports’u seçelim.
bi_part_14_39
İlgili raporun isminin üzerinde sağ tıklayıp save diyelim.
Şimdide Report klasörünün üzerine sağ tıklayıp sırasıyla New\KPI ı seçelim.
bi_part_14_40
Template olarak KPI Details’ı seçelim
bi_part_14_41
Properties kısmını olduğu gibi bırakalım.
bi_part_14_42
Retail klasörü üzerinde sağ tıklayıp New\Scorecard diyelim.
bi_part_14_43
KPI source olarak Import SQL Server Analysis Services KPIs seçelim.
bi_part_14_45
Karşımıza çıkan 3 KPI seçelim.
bi_part_14_46
Karşımıza bu görüntü gelecektir.
bi_part_14_47
Sağ tarafta bulunan Details kımında Dimensions\Date\Calendar\Calendar Year ı seçip Shift tuşuna basılı haldeyken sol taraftaki rapor penceremizde yer alan üç satırın sol tarafına bırakalım. Bırakırken aşağıdaki görüntüyü elde etmeniz lazım.
bi_part_14_48
bi_part_14_49
Sene olarak 2010 – 2014 arasını seçelim.
bi_part_14_50
Aşağıdaki görüntüyü elde etmemiz gerekiyor.
bi_part_14_51
Ama değerler boş geldiği için Edit tabından Update butonuna basıp verilerle dolduralım.
bi_part_14_52
Gördüğünüz üzere değerler numerik olarak çıkacaktır. Format ayarlarından ilgili değerleri düzenleyelim.
bi_part_14_53
Sol tarafta Workspace Browser kısmından ilgili KPI’ları seçerek Properties kısmından Number formatları değiştirelim.
bi_part_14_54
bi_part_14_55
Son olarak raporumuzun son şekli aşağıdaki gibi olmalıdır.
bi_part_14_56
Şimdi de Retail klasörü üzerinde sağ tıklayıp New\Dashboard seçeneğini seçelim.
bi_part_14_57
Template olarak 2 Rows’u seçelim.
bi_part_14_58
Sayfa ismi olarak Company Sales diyelim.
Bottom Row üzerindeyken sağ tıklayıp Add Below diyerek altına yeni bir Zone ekleyelim.
bi_part_14_59
Date ve Sales Territory filterlarını Top row üzerine bırakalım.
bi_part_14_60bi_part_14_61
Product Category Sales’i Bottom Row’a Sales Summary raporunu da yeni eklediğimiz zone a ekleyelim.
bi_part_14_62
bi_part_14_63
Date filter üzerine gelidğimizde açılan menüden Member Unique Name’i sürükle bırak yöntemi ile Product Category Sales report üzerinde yer alan Drop Fields to Create Connections kısmına bırakalım.
bi_part_14_64
bi_part_14_66
Aynı şekilde Sales territory üzerinde Member Unique Name’i sürükle bırak yöntemi ile Product Category Sales report üzerinde yer alan Drop Fields to Create Connections kısmına bırakalım.
bi_part_14_65
Properties kısmında isim olarak Company Sales ismini verelim. Display Folder olarak Retail\Folder seçelim.
bi_part_14_67
New Page diyerek yine 2 satırlı bir dashboard ekleyelim.
bi_part_14_68
İsmi Company Scorecard olacak.
bi_part_14_69
Date filter’ı Top Row’a Company Health Scorecard’ını bottom row’a ekleyelim.
bi_part_14_70
bi_part_14_71
Date filter üzerine gelidğimizde açılan menüden Member Unique Name’i sürükle bırak yöntemi ile Company Health üzerinde yer alan Drop Fields to Create Connections kısmına bırakalım.
Açılan pencerede aşağıdaki değişiklikleri yapalım.
bi_part_14_72
Company Health’in yer aldığı row üerinde sağ tıklayıp Add Below diyerek yeni bir zone ekleyelim. Sağ tarafındaki ok üzerine tıklayıp Create Connection’ı seçelim.
bi_part_14_74
Açılan penceredeki ayarları aşağıdaki gibi yapalım.
bi_part_14_75
Values kısmını da aşağıdaki gibi yapalım.
bi_part_14_76
Bütün çalışmamızı yukarıdaki Save All butonundan kaydedelim.
Dashboard’umuz üzerine sağ tıklayıp Deploy to SharePoint seçeneğini seçelim.
bi_part_14_78
Artık Dashboardumuz hazır.
bi_part_14_79bi_part_14_80
Başka bir makalemizde görüşmek üzere.
Konunun ana başlığı : SharePoint 2013 ile BI – Bölüm 1

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.