Bu makalemizde CDN üzerinden jQuery yükleyip, api tarafında hava durumu için sorgumuzu jquery ajax ile çekeceğiz. Source code için GitHub linkinden ulaşabilirsiniz.

Örnek WebPart Görünümü

Şimdi adım adım ilerleyelim

 • jQuery typings yüklememiz gerekiyor. (Proje içerisinde kullanabilmek için)
npm install --save @types/jquery
 • Sonrasında jQuery CDN upload etmek için WebPart içerisindeki render() method unu aşağıdaki gibi güncelleyiniz. Bu kısımda önce jQuery yüklüyoruz ve ReactDom.render() methodunu yükleme işlemi tamamlandıktan sonra tetikliyoruz. Microsoft https://docs.microsoft.com/en-us/sharepoint/dev/spfx/web-parts/basics/add-an-external-library linkte yer alan config içerisine yazılmasını belirtmiş fakat güncelliğini yitirmiş sanırım, bir kaç okuduğum makalede çok sağlıklı çalışmadığını belirtmiş. Bu yüzdende aşağıdaki methodu önermektedir.
public render(): void { SPComponentLoader.loadScript(‘https://code.jquery.com/jquery-3.1.0.min.js’, { globalExportsName: ‘jQuery’ }).then(($: any) => { const element: React.ReactElement = React.createElement( Weather, { weatherService: WeatherService, location: this.properties.location } ); ReactDom.render(element, this.domElement); }); }
 • Sonrasında “WeatherService.ts” içerisinde jquery kullanıp, gerekli sorgumuzu yapıyoruz.
import WeatherItem from '../models/WeatherItem';
import { IService } from '../models/IService';

import * as $ from 'jquery';

export class WeatherService implements IService {
  private static instance: WeatherService;

  private constructor() {
  }

  static getInstance() {
    if (!WeatherService.instance) {
      WeatherService.instance = new WeatherService();
    }
    return WeatherService.instance;
  }

  getItems(location: string): Promise<WeatherItem> {
    return new Promise((resolve, reject) => {

      $.ajax({
        dataType: "json",
        url: `https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?appid=001673e88732dd7e6a8643fc620f88a8&q=${location}&units=metric`,
        success: (response) => {
          resolve({
            Title: response.name,
            IconUri: `http://openweathermap.org/img/w/${response.weather[0].icon}.png`,
            Temp: response.main.temp.toFixed(0)
          });
        },
        error: (error) => reject(error)
      });

      // alternative  
      // fetch(`https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?appid=001673e88732dd7e6a8643fc620f88a8&q=${location}&units=metric`).then(response => response.json())
      //   .then((response) => {
      //     resolve({
      //       Title: response.name,
      //       IconUri: `http://openweathermap.org/img/w/${response.weather[0].icon}.png`,
      //       Temp: response.main.temp.toFixed(0)
      //     });
      //   })
      //   .catch(error => reject(error));

    });
  }
}

export default WeatherService.getInstance();
import * as $ from 'jquery';

WebPart ile CDN üzerinden ilgili script lerinizi çekip, kullanmak bu kadar basit, okuduğunuz için çok teşekkürler.

About the author

Serdar KETENCİ

Leave a Comment